Dalyko dėstytojai: Prof. Hans Harry Droessiger, Asist. Vilma Linkevičiūtė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: Prof. Hans Harry Droessiger, Asist. Vilma Linkevičiūtė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017-08