Dalyko dėstytojas: Darius Ruželė

Dalyko lygis: I pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
Darius Ruželė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
e. konspektas.
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
2017 m. Atnaujinimo data: