Dalyko dėstytojai: Doc. Živilė Nemickienė, Lekt. Tatjana Ruškienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: Doc. Živilė Nemickienė, Lekt. Tatjana Ruškienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017-08