Dalyko dėstytojas: asist. Bakutis Romualdas
Dalyko lygis: I pakopa  Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: asist. Bakutis Romualdas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data:E.mokymo (si) ištekliaus kalba: anlgų