Dalyko dėstytojas: Prof. Audrius Lopata
Dalyko lygis: antrojis pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius:  Prof. Audrius Lopata
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017-08