Dalyko dėstytojas: Darius Ruželė
Dalyko lygis: II pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Darius Ruželė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas.
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: