Dalyko dėstytojas: doc. dr. Romualdas Valkauskas
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Romualdas Valkauskas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: