Dalyko dėstytojas: lekt. Dalia Kutraitė - Giedraitienė
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius:  lekt. Dalia Kutraitė - Giedraitienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data: