Dalyko dėstytojas: doc. dr. Romualas Stankaitis
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Romualas Stankaitis
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data: