Dalyko dėstytojas: lekt. Rasa Paulienė
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Rasa Paulienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: 
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data: