Dalyko dėstytojas: lekt. Greta Keliuotytė - Staniulienė
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens/pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: ekt. Greta Keliuotytė - Staniulienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data: