Dalyko dėstytojas: lekt. Sigita Kiršė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Sigita Kiršė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data: