Dalyko dėstytojas: Prof. Hans Harry Droessiger
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Prof. Hans Harry Droessiger
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018-02