Dalyko dėstytojai: Prof. Sigutė Radzevičienė, Prof. Voidogienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: Prof. Sigutė Radzevičienė, Prof. Voidogienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018-02