Dalyko dėstytojas: Lekt. Gintarė Žaltauskaitė
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Lekt. Gintarė Žaltauskaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018-02