Dalyko dėstytojas: Doc. dr. Vytautas Evaldas Rudžionis
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Doc. dr. Vytautas Evaldas Rudžionis
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018-02