Dalyko dėstytojas: doc. dr. Virginijus Tamaševičius
Dalyko lygis: I pakopa  Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Virginijus Tamaševičius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data: