Dalyko dėstytojas: dr. (HP) Danuta Diskienė
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius:dr. (HP) Danuta Diskienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas 
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data: