Dalyko dėstytojas: Daiva Budrienė
Dalyko lygis: pirma pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Daiva Budrienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m.Atnaujinimo data: