Kuriamas Dalyko dėstytojas: Roberta Grinkytė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Roberta Grinkytė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data: m.