Dalyko dėstytojas: dr. Jolanta Žemgulienė
Dalyko lygis: antra pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Jolanta Žemgulienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data: