Dalyko dėstytojas: doc.dr. Vytautas Dikčius
Dalyko lygis: trečioji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc.dr. Vytautas Dikčius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data:

E. mokymo(si) ištekliaus kalba: anglų klb.