Dalyko dėstytojas: doc.dr. Aurelija Ulbinaitė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc.dr. Aurelija Ulbinaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data: