Dalyko dėstytojas: Gailė Paukštaitė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Gailė Paukštaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data: 
E. mokymo(si) ištekliaus kalba: lietuvių