Dalyko dėstytojas: lekt. Jurgita Astrauskienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Jurgita Astrauskienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e-kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m.